ΛΥΣΕΙΣ

Προϊόντα

i-CiTi: Μια αρθρωτή πλατφόρμα για την υποστήριξη και τη διαχείριση αστικών περιοχών μέσω της εκμετάλλευσης δεδομένων πόλης, και υποδομές αισθητήρων Διαβάστε περισσότερα...

MiFIDS: Ένα σύστημα οπτικής ανίχνευσης πυρκαγιάς για (μικρές) ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

mobiXeyes: Ένα σύστημα μηχανικής όρασης που υποστηρίζει το άθλημα της Αντισφαίρισης Ξυλορακέτας (Beach Racket). Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα


Υπηρεσίες Πληροφορικής

Mobics e-Class: Εγκατάσταση και διαχείριση της πλατφόρμας Open eClass, που είναι κατάλληλη για ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα, φροντιστήρια κλπ. (demo)

PLOISchool: Μια Διαδικτυακή υπηρεσία για την διαχείριση σχολικών λεωφορείων και των δρομολογίων τους (demo)


Υπηρεσίες και Έργα Διαφήμισης

Διαφημιστική Πλατφόρμα Ploigos: Η πλατφόρμα ploigos.gr μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν υπόστρωμα για δημιουργική προβολή στο διαδίκτυο και γεωγραφικά στοχευμένη διαφήμιση. Δείτε εδώ και εδώ διάφορες δημιουργικές προσεγγίσεις για προβολή σε χάρτη

Pervasive διαφήμιση: Δημιουργικά παιχνίδια και δράσεις για υποστήριξη ενεργειών προβολής και προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών below-the-line. Τέτοια "παιχνίδια" μπορούν να περιλαμβάνουν ασύρματους αισθητήρες ή άλλο εξειδικευμένο εξοπλισμό

Πανοράματα υψηλής ανάλυσης 360ο: Δημιουργία και επεξεργασία διαδραστικών πανοραμάτων υψηλής ποιότητας για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Δείτε ένα demo εδώ (κάντε όση μεγέθυνση θέλετε!)


Έργα με Ειδικές Απαιτήσεις

Η Mobics μπορεί να υλοποιήσει έργα με ειδικές απαιτήσεις σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Ενδεικτικά, τέτοια έργα μπορεί να είναι:

Έργα που βασίζονται σε Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS)

Συστήματα λογισμικού μεγάλης κλίμακας

Έργα που βασίζονται σε ανάλυση βίντεο

Λύσεις για διαχείριση στόλου


Η Mobics μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες τεχνολογίες σε τέτοια έργα, όπως:

Enterprise Java

Java for Embedded Devices

Sensor Network Platforms (SunSPOT, Xbow)

GIS (QGIS, GRASS)

Machine Vision application kernels (OpenCV)

Web technologies (W3C)

Matlab

Multimedia Home Platform (MHP)

Open Services Gateway Initiative (OSGi)