ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η τεχνογνωσία που κατέχει το προσωπικό της Mobics επιτρέπει την συμμετοχή της σε έργα ενός μεγάλου εύρους πεδίων εφαρμογής. Τα βασικά πεδία συνοψίζονται παρακάτω.


Τεχνολογίες για Αθλητισμό

Η Mobics αναπτύσει τεχνολογικές λύσεις για αθλήματα, βασιζόμενη στα ακόλουθα συστατικά: αλγόριθμοι μηχανικής όρασης, αλγόριθμοι και τεχνικές επεξεργασίας σήματος, δίκτυα οπτικών και ασύρματων αισθητήρων. Μια εφαρμογή που έχει ήδη αναπτυχθεί είναι ένα σύστημα υπολογισμού της ταχύτητας της μπάλας για αγώνες Beach Racket.

Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων

Διάφορες πτυχές των συστημάτων αυτών μελετούνται σε συνεργασία με ερευνητές από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.

Εφαρμογές Διαδικτύου

Διάφορες εφαρμογές με χαρτογραφικό υπόβαθρο υλοποιούνται πάνω από την πλατφόρμα του Πλοηγού. Ένα παράδειγμα είναι μια ιστοσελίδα συνάθροισης ημερήσιων προσφορών (Πλοηγός-Προσφορές) και οι χάρτες του Δήμου Αθηναίων. Επιπλέον, η Mobics έργα σχεδίασης και δημιουργίας ιστοσελίδων.

Υπηρεσίες Ευφυών Μεταφορών

Η Mobics αναπτύσσει μια πλατφόρμα για εξατομικευμένη δρομολόγηση με πολλαπλά μέσα μαζικής μεταφοράς. Η πλατφόρμα υλοποιείται στο πλάισιο του έργου "Bus κι Έρχεται". Ειδικές εφαρμογές για μεταφορές ανήκουν επίσης μέσα στο πλαίσιο τν δραστηριότήτων της Mobics, όπως δρομολόγηση σχολικών λεωφορείων και διαχείριση των δρομολογίων τους.

Υπηρεσίες Θέσης

Οι υπηρεσίες θέσης όλων των ειδών αποτελούν πεδίο ενδιαφέροντος της Mobics, εξαιτίας της μακράς εμπειρίας των στελεχών της με τέτοιες υπηρεσίες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών έργων ΕΤΑ. Μερικά παραδείγματα είναι: υπηρεσίες θέσης για εσωτερικούς χώρους, εξατομικευμένοι βοηθοί αγορών με βάση τη θέση, γεω-στοχευμένη διαφήμιση.

E-Learning

Η Mobics παρέχει υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Mobics e-Class. Η πλατφόρμα βασίζεται στο λογιμικό ανοικτού κώδικα Open e-Class που χρησιμοποιείται από το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Η πλατφόρμα έχει επίσης επιλεχθεί ως η επίσημη πλατφόρμα ηλεκτρονικής τάξης από το Υπουργείο Παιδείας (Ψηφιακό Σχολείο). Επιπλέον, η Mobics μπορεί να αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (π.χ. ζωντανές βιντεο-διαλέξεις).

Ψηφιακή Διαφήμιση

Η Mobics, όντας και εκδότης στο Διαδίκτυο μέσω του site ploigos.gr και τεχνολογικός πάροχος, έχει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία για να υλοποιεί καινοτόμα διαφημιστικά έργα. Τέτοια έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διαφημιστικές και συναφείς εταιρίες ή να αξιοποιήσουν την μεγάλη επισκεψιμότητα του Πλοηγού (260.000 μοναδικοί επισκέπτες μηνιαίως).