Δημοσίευση του έργου iGuide στο 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης (SETN'14)

Το έργο iGuide στο οποίο συμμετέχει η Mobics θα παρουσιαστεί στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης (SETN 2014) που θα γίνει 15-17 Μαϊου στα Ιωάννινα.

Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί στο special session "Multimodal Recommendation Systems and their Application to Tourism" η εργασία:

Sofia Tsekeridou, Vassileios Tsetsos, Aimilios Chalamandaris, Christodoulos Chamzas, Thomas Filippou, "iGuide: Socially-enriched Mobile Tourist Guide for Unexplored Sites"