Διαδραστικοί χάρτες από τη Mobics για το έργο ΜΗΤΙΔΑ του EKT

Η Mobics συμμετείχε σε ημερίδα για το έργο Μαθησιακή Ηλεκτρονική Τράπεζα Ιδιαίτερης αξίας Διδακτικών Αντικειμένων (ΜΗΤΙΔΑ) και με θέμα "Παρουσίαση και τρόποι αξιοποίησης της ψηφιακής συνεργατικής πλατφόρμας εκπαιδευτικού περιεχομένου ΜΗΤΙΔΑ". Στα πλαίσια αυτού του έργου αναπτύξαμε μια καινοτόμα εφαρμογή διαδραστικών χαρτών, εργαλείο που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου. Ο Δρ. Βασίλης Τσέτσος παρουσίασε συνοπτικά το περιεχόμενο και τις τεχνολογικές δυνατότητες της εφαρμογής, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά παρέχεται στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας, μία τέτοιου είδους εφαρμογή αξιοποίησης, παραγωγής και εμπλουτισμού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Εκτενή αναφορά για την ημερίδα θα βρείτε εδώ, ενώ ζωντανό υλικό από τις παρουσιάσεις μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ.