Η Μοbics στo 16ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο

Η Μοbics συμμετείχε στo 16ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από την Ελληνική Δασολογική Εταιρεία και έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη στις 6-9 Οκτωβρίου. 

Παρουσιάστηκε ο «Μελέαγρος»: Ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιών και διαχείρισης κρίσεων, αποτελέσματα δηλαδή του συγχρηματοδοτούμενου από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ερευνητικού εργου που έχει αναλάβει η Mobics.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να το δείτε εδώ.