Η Mobics παρουσιάζει το i-CiTi σε σεμινάριο για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και τις ΤΠΕ

Η Mobics συμμετείχε στο σεμινάριο για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και τις ΤΠΕ παρουσιάζοντας το i-CiTi, στο πλαίσιο των ετήσιων σεμιναρίων που διοργανώνει το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΝΕ/ΕΙΕ) στην Ερμούπολη της Σύρου. 

Το i-CiTi είναι μια αρθρωτή πλατφόρμα για την προβολή, αξιοποίηση και τη διαχείριση υπηρεσιών «έξυπνης πόλης», και η παρουσίασή της στο σεμινάριο είχε βασικό άξονα τα επιχειρηματικά μοντέλα που εξασφαλίζουν την βιωσιμότητά της. Ιδιαίτερη βάση δόθηκε στα συστατικά της οικονομικής και χρηστικής βιωσιμότητας, στους μηχανισμούς προώθησης της πλατφόρμας, και στα οικονομικά μοντέλα που μπορούν να εφαρμοστούν στη λειτουργία της. 

Ακολουθούν ορισμένες δυνατότητες του i-CiTi που επιδείχθηκαν στο σεμινάριο, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο Youtube:

Βασικές υπηρεσίες πληροφόρησης και δρομολόγησης με ΜΜΜ

Αισθητήρες, πρόβλεψη στάθμευσης

Συμμετοχή χρηστών

 

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης οργανώθηκαν με επιτυχία από το Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων (ΕΜΙΚ), για εικοστό ένατο χρόνο, από την Παρασκευή 5 έως την Κυριακή 14 Ιουλίου με την επιστημονική και οργανωτική συνεργασία του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών / Τμήμα Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Το πλήρες πρόγραμμα των σεμιναρίων της Σύρου για το 2013 μπορείτε να το βρείτε εδώ.