Συμμετοχή της Mobics στο συνέδριο Smart AgriMatics 2014

Στις 18 και 19 Ιουνίου πραγματοποιείται στο Παρίσι το διεθνές συνέδριο Smart AgriMatics 2014 με θέμα: "The future use of ICT and robotics in agriculture and food business". H MOBICS θα συμμετάσχει στο Session "Farming in the Cloud" και ειδικότερα στο μέρος "Smart Greenhouse Management & Control on FIspace B2B platform". O Δρ. Γιώργος Αλυφαντής (CTO) θα παρουσιάσει την υπάρχουσα κατάσταση σε διεθνές επίπεδο (state-of-the-art) όσον αφορά στις εφαρμογές τηλεδιάγνωσης και τηλεβοήθειας για προβλήματα σε θερμοκήπια και θα μιλήσει και για την λύση που υλοποιεί η Mobics στα πλαίσια του έργου FIspace.