Το mobiXeyes στο περιοδικό "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία" του ΕΚΤ

Το περιοδικό "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία" του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης αναφέρθηκε στο mobiXeyes στο 92ο τεύχος του. Το συγκεκριμένο περιοδικό είναι τριμηνιαία έκδοση η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΕΚΤ για την προώθηση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας.

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο εδώ ή να δείτε όλο το περιοδικό εδώ.