Η Mobics θα παρέχει υπηρεσίες σε μια από τις πιο «έξυπνες» πόλεις!

Η Mobics από την 1η Μαρτίου 2013 ανήκει στην κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου SmartSantander. Η πρόταση της για την εκτέλεση μιας πειραματικής εφαρμογής σχετικής  με ψηφιακές υπηρεσίες μεταφορών σε μια «έξυπνη πόλη»,  επιλέχθηκε μεταξύ 31 ανταγωνιστικών προτάσεων (συνολικά επιλέχθηκαν 4) στα πλαίσια του 2ου Open Call for Experiments.

Η πειραματική εφαρμογή που θα εκτελεστεί περιλαμβάνει την εγκατάσταση προηγμένων υπηρεσιών που θα εκμεταλλεύονται την υποδομή αισθητήρων που υπάρχει ήδη στην πόλη Santander της Ισπανίας. Πιο συγκεκριμένα, το γεωγραφικό portal Ploigos.gr θα παραμετροποιηθεί και θα επεκταθεί έτσι ώστε να μπορεί να απεικονίσει τις τρέχουσες συνθήκες του μεταφορικού δικτύου (π.χ. χώροι στάθμευσης, κίνηση, καθυστερήσεις λεωφορείων) και να βοηθήσει τους πολίτες ή επισκέπτες του Santander στις μετακινήσεις τους.

Στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται και κινητή εφαρμογή η οποία εκτός από τις ανωτέρω πληροφορίες θα δίνει και τη δυνατότητα στους χρήστες να λειτουργήσουν σαν «αισθητήρες» μέσα από ένα μεταφορικό παίγνιο. Δηλαδή οι χρήστες θα μπορούν να κερδίζουν πόντους σε ένα παίγνιο (transport game) με βάση το πόση πληροφορία δίνουν στους άλλους χρήστες σχετικά με θέματα μεταφορών που αυτοί αντιλαμβάνονται (π.χ. καθυστέρηση λόγω ατυχήματος, χαλασμένα φανάρια, κλπ.).

Το έργο SmartSantander συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Πλαίσιο 7) και έχει προσελκύσει το διεθνές ενδιαφέρον, καθώς έχουν ήδη εγκατασταθεί χιλιάδες αισθητήρων στην πόλη Santander και πολύ καινοτόμες υπηρεσίες είναι ήδη διαθέσιμες. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες και στο σχετικό άρθρο του Spiegel καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου.